Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Website-houder kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Website-houder en de (eventuele) overige betrokkenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Website-houder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door website-houder worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden anders dan voor strikt eigen c.q. privé-gebruik.
Nederlands recht is van toepassing.